top of page
  • מרכז חברותא

ומה עם המחיר החברתי של הקורונה?

ימים מבלבלים ולא פשוטים עוברים על הילדים שלנו,

למידה בקפסולות, סגירת חוגים וצמצום אירועים חברתיים,

נפגשים עם חברים ואז לא רואים אותם כמה ימים,

מתחילים מסגרות חדשות, יוצרים קשרים אבל מתקשים לשמור עליהם לאורך זמן

בגלל הריחוק החברתי .

גם המסכים שתופסים חלק ניכר משעות היום מחמירים את הניתוק החברתי.


ילד מתבודד
בעיות חברתיות בקורונה


נראה שהמערכת עסוקה בעיקר בפן הבריאותי והלימודי אבל לא נותנת מספיק התייחסות לפגיעה החברתית והרגשית שהילדים והנוער משלמים בתקופה זאת.

בית הספר הוא המקום שבו אינטראקציות חברתיות קורות, שם נרכשות הרבה

מהמיומנויות החברתיות החשובות.

זהו המקום שמזמן להם, מצד אחד, התמודדויות חברתיות לא פשוטות,

אבל מצד שני – דרך הקשיים הם מפתחים כישורים חברתיים,

מחזקים ויוצרים קשרים חברתיים.

כשבתי הספר פועלים לסירוגין והקשר בין המורים לתלמידים נעשה בחלקו מרחוק בזום,

המגע האישי שהיה קיים בין המורה לתלמיד מצטמצם

והמורים פחות יכולים לזהות ולעזור לילדים שנמצאים במצוקה.

הבעיה עוד יותר מחמירה אצל ילדים שהכישורים החברתיים שלהם ומצבם החברתי היו

מראש פחות טובים.

ילדים אלו עלולים לחוות רגרסיה, להסתגר ולהימנע ממפגשים חברתיים, להתמכר למסכים

ולפתח בעיות רגשיות וחברתיות.

לכן בעידן הקורונה, אסור לזנוח את הפן החברתי והרגשי.

זה הזמן לאתר, לזהות ולעזור לילדים המתמודדים עם קשיים חברתיים ורגשיים.

על מנת שברגע שהקורונה תסתיים ונחזור לשגרה ילדים אלו לא יהיו בפער משאר הילדים

ויוכלו להנות מחיי חברה פעילים ומהנים.

כשירות חיוני - הקבוצות הטיפוליות במרכז חברותא עובדות כרגיל גם בסגר!!

הקבוצות במרכז חברותא מיועדות לילדים מכיתה א' ועד סוף חטיבה.

מונחות על ידי עובדות סוציאליות קליניות עם למעלה מ- 20 שנות ניסיון

ומלוות בהדרכות הורים.


>> גם הילדים שלכם זקוקים לשפר כישורים חברתיים?

מכירים ילד/ה שמתקשים להשתלב חברתית??

צרפו אותם לקבוצות, זו ההזדמנות לתרגל בזמן אמת מיומנויות חברתיות.

Comments


bottom of page