top of page
  • מרכז חברותא

5 סימנים שהילד שלך מתמודד עם קשיים חברתים

השבוע התחילו לדבר בקבוצות שלנו על ל"ג בעומר.

ל"ג בעומר? זה עוד המון זמן לא?? למה כבר מדברים על ל"ג בעומר?

כי ל"ג בעומר אצל ילדים עם קשיים חברתיים הוא חג לא תמיד כיף.

"אני שונא את ל"ג בעומר, שונא כי לא מזמינים אותי לאף מדורה ואני הולך למדורות עם אח שלי הקטן וההורים שלי.

זה כמו יום העצמאות או יום כיפור. החגים האלו שאם אין לך חברים הם חגים עצובים".

כך אמר השבוע לנו השבוע ילד בן 11 בקבוצה ושאר הקבוצה הנהנה בהסכמה.

בשנים הראשונות של היסודי ההורים מאוד פעילים בחיים החברתיים של הילדים והם דואגים לערוך פעילויות משותפות של כל הכיתה יחד. חוגגים ימי הולדת כל הכיתה (או כל הבנים/הבנות), מקיימים ימי גיבוש משותפים, טיולי כיתה משותפים, פיקניק יום העצמאות ול"ג בעומר.

בשנים הראשונות גם חלק גדול מהמפגשים בין הילדים יתווכו על ידי ההורים ויעודדו על ידי ההורים.

מי מאיתנו לא הציע/ה לילד שלו להיפגש עם הילד/ה שאנחנו חושבים שהוא ממש מקסים ונשמח שיהיה חבר של הילד שלנו?

בכיתה ג-ד יחד עם קבלת הטלפונים הסלולריים וקבוצות וואטסאפ, האחריות על המפגשים עוברת אט אט לילדים והם מתחילים לקבוע את החברויות בעצמם ולנהל את הקשרים שלהם בינם ובין עצמם.

בשנים אלו בדרך כלל הפעילויות הקבוצתיות נותרות עדיין בידי ההורים, הם עדיין מארגנים אותם.

עם זאת המפגשים אחרי הצהריים ובחירת החברים הטובים עוברת לילדים.

הילדים כבר נדרשים ליזום את המפגשים אחר הצהריים ולייצר חברות מעבר לשעות בית הספר.

לקראת כיתה ה-ו והלאה עם התפתחות מיומנויות חברתיות מורכבות יותר הילדים מפתחים עצמאות ויוזמה ומנהלים גם את המפגשים הקבוצתיים כמעט בעצמם.

נוצרות קבוצות בכיתה והם נפגשים באופן עצמאי ונזקקים למעט תיווך של הורים או מבוגרים בכך.

רוב ההורים מבחינים בקשיים חברתיים של ילדיהם בכיתה ג-ד, כשההורים מפסיקים ליזום ולנהל את העולם החברתי אחר הצהריים והילד לא מצליח לייצר בעצמו חברויות ומפגשים אחרי שעות בית הספר.

הקשיים מחמירים בכיתות ה-ו בהן גם המפגשים ה"כיתתיים" מתפצלים לקבוצות לפי "מקובלים/לא מקובלים" , יש ילדים מוזמנים וילדים שאינם מוזמנים.

איך נוכל לזהות ילד עם קשיים חברתיים?

1- הסתגרות והימנעות ממפגשים חברתיים בבית הספר ו/או מחוצה לו - נוכל לראות ילדים אשר לא משתתפים בפעילויות חברתיות כמו הפסקה או משחק משותף, נמנעים להזמין חברים אחר הצהריים או להשתתף בפעילויות כיתתיות כמו מסיבות יום הולדת.

2- תגובות רגשיות לא תואמות למצבים חברתיים - ילדים הנוטים להגיב בעוצמה גבוהה מאוד כשנפגעים או מתוסכלים מול חברים כמו בכי או התפרצויות כעס ממושכות.

לילדים אלו גם קשה לווסת את עצמם בסיטואציה נדרש זמן רב לחזור לפעילות קבוצתית באופן מותאם לה.

3- בדידות - הילד לא מוזמן לחברים, לא מוזמן לאירועים כיתתיים ונמצא מחוץ למעגל החברתי הפעיל, כלומר אחר הצהריים אין אינטראקציה חברתית כלל או מעטה מאוד.

4- קונפליקטים מרובים - ילדים המעורבים בהרבה קונפליקטים במהלך היום עם ילדים אחרים, לעיתים ילד ספציפי לעיתים מתחלף.

5- תחלופה גבוהה של חברים - ילדים אשר יוצרים חברות בקלות גדולה, אבל לאחר זמן מה מתרחקים ללא סיבה ניכרת לעין.


הקבוצות במרכז חברותא מיועדות לילדים מכיתה א' ועד סוף תיכון ופועלות כל השנה כולל בחופש הגדול.

לפרטים נוספים - 052-8980880

Comentários


bottom of page