top of page

הרשמה -

  • התשלום בגין 10 מפגשים בקבוצה על סך 3500 שח + מע"מ, יתבצע מראש לאחר שתקבלי הודעה על קבלה לקבוצה.

  • ניתן לחלק לעד 4 תשלומים ללא ריבית.

היעדרויות-

  • לכל אחת שמור מקום בקבוצה ולכן היעדרות ממפגש קבוצתי, מכל סיבה שהיא לרבות ימי מחלה, בידוד, חופשות ואירועים משפחתיים, אינה מזכה בהחזר כספי או בהשלמת מפגשים. 

ביטולים-

  • במקרה של ביטול עד 3 שבועות לפני המפגש הראשון בקבוצה - יוחזר התשלום במלואו. 

  • במקרה של ביטול פחות מ 3 שבועות ועד שבוע לפני המפגש הראשון - יוחזר 75% מהעלות העסקה.

  • במקרה של ביטול פחות משבוע לפני המפגש הראשון- יוחזר 50%  מעלות העסקה. 

  • ​במקרה של ביטול לאחר המפגש הראשון לא יוחזר התשלום.

bottom of page