top of page
  • מרכז חברותא

לילד אין חברים, האם כדאי להעביר אותו כיתה?


בעיות חברתיות בכיתה
בעיות חברתיות בכיתה

האם קרה שהתלבטתם אם כדאי להעביר ילד לכיתה אחרת בשל קושי חברתי?

כשילד מבקש לעבור כיתה זה בדרך כלל נובע מאיזשהו קושי שהוא חווה. הוא ולעתים גם הוריו, מאמינים שאם יעבור כיתה הבעיות יפתרו. כשבקשה כזו עולה חשוב לבדוק האם היא תהיה לטובת הילד ותשרת אותו או שהאם ההחלטה תתברר בעתיד כטעות.


כדי לבדוק זאת לעומק יש לזכור מספר דברים: 1- כשילד רוצה לעבור כיתה בגלל קושי חברתי והקושי נובע בגלל חוסר במיומנויות חברתיות של הילד אז הקושי עלול לעלות גם בכיתה החדשה. אבל אז הילד יחווה זאת באופן קשה יותר מכיוון שכעת הוא יבין שהקושי נמצא אצלו ולא אצל הילדים האחרים, ומנגנון ההגנה ששירת אותו קודם (השלכה), כבר לא יהיה יעיל. 2- בנוסף חשוב לא לשכוח שזה לא פשוט להשתלב באמצע שנה בתוך כיתה מגובשת, גם עבור ילד ללא קשיים מיוחדים, אז בוודאי לילד שמתקשה להשתלב חברתית. 3- נקודה נוספת למחשבה היא המסר הבעייתי שעלול לעבור לילד, מסר שאומר: האם שכשקשה אז בורחים ולא מתמודדים?

במידה ומחליטים כן לעבור כיתה ומזהים שהקושי בכיתה הקודמת היה קשור לילד אז חשוב לשקול לפני המעבר טיפול קבוצתי לשיפור מיומנויות חברתיות וזאת כדי להגדיל את הסיכוי להצליח בכיתה החדשה.

בשורה התחתונה, אף אחד לא יכול להבטיח שהמעבר יפתור את כל הבעיות, לכן חשוב מאוד לפני שמקבלים החלטה ומנסים להעביר למסגרת או כיתה אחרת למצות את כל האפשרויות בכיתה הנוכחית ובמקביל לתת לילד את כל הכלים האפשריים על מנת לחזק אותו.


 

Comentarios


bottom of page