top of page
 • מרכז חברותא

הכנה רגשית וחברתית לקראת העלייה לכיתה אזהו, אנחנו אחרי פסח, הימים מתחממים ומרמזים על הקיץ הקרוב ועל סיום שנת הלימודים .

מרגש. במיוחד מרגש עבור הילדים המסיימים את גן חובה ועולים שנה הבאה לכיתה א'.

האמת? מרגש בצדק. זו התפתחות משמעותית בחיים של ילדים (וההורים שלהם..)

מסגרת הגן היא מסגרת מוכרת, מוגנת וגמישה יחסית בה יש התחשבות רבה ברצונותיו, רגישויותיו של הילד. החוקים רכים וגמישים וה"למידה" היא תוך משחק חופשי ומונחה בחלל הגן ובחצר הגן.

הגן מתנהל בשגרה מוכרת וידועה מראש לילדים, תוך תיווך מתמיד ונוכח של צוות הגן במהלך כל שעות הפעילות.

במעבר לכיתה א' משתנה עולמו של הילד והוא צריך להסתגל למסגרת עם כללים נוקשים וברורים, ללמידה בכיתה, למשחק חופשי בחצר גדולה ומלאה בילדים מכל הגילאים.

יש ממנו דרישות רבות כמו "ללמוד יפה", להתמודד עם הקושי באופן מתואם ובוגר, להתארגן עם התיק והחפצים שלו, לשחק בהפסקה ללא תיווך מבוגרים.

כל אלו פעמים רבות מהווים אתגר רגשי, לימודי וחברתי גדול.

עבור ילדים עם קשיים חברתיים אתגר זה פעמים רבות כפול ומכופל.

הרבה ילדים בקבוצות שלנו מספרים שהם יושבים לבד בהפסקה בבית הספר מכל מיני סיבות -

 • "כי כולם יוצאים כל כך מהר להפסקה ואני לא מוצא אותם",

 • "כי הם משחקים במשחק שאני לא מכיר איך משחקים אותו"

 • "כי אני לא חושבת שהם רוצים שאני אשחק איתם".

 • "כולם לא רוצים לשחק איתי בהפסקה"

 • "אף אחד לא משתף אותי במשחק "

ילדים עם קשיים חברתיים פעמים רבות זקוקים לתיווך בסיטואציות קבוצתיות על ידי מבוגר מוכר בו הם בוטחים.


המעבר מחצר הגן הקטנה ומלאת המשחקים לחצר בית הספר הגדולה הריקה כמעט, מקשה עליהם למצוא את מקומם ואז הם עשויים להימנע מיציאה להפסקה או ממשחק עם אחרים.

ילדים עם קשיים חברתיים פעמים רבות עשויים גם להתקשות במעברים בין פעילות לפעילות והמעברים בין משחק ללמידה (הפסקה לשיעור) דורשים מהם משאבים רגשיים גדולים והם מגיעים להפסקה באיחור ניכר או לעיתים בכלל לא.

ילדים עם קשיים חברתיים פעמים רבות מתקשים להתמודד עם תסכול, עם ישיבה ממושכת בשיעור, עם עבודה קבוצתית בכיתה, או עם אי הצלחה או קושי.

הם נתפסים על ידי חבריהם כמפריעים, מציקים , לא נעימים ומכאן גם מתקשים לייצר חברות ויחסים טובים עם בני הכיתה שלהם ומרגישים דחויים ולא שייכים.

בקבוצות שלנו הילדים מתרגלים את המיומנויות החברתיות הנדרשות להתמודדות עם המעבר לכיתה א' -

 • התמודדות עם תסכול

 • איפוק וויסות רגשי

 • שיתוף פעולה בקבוצה

 • משחק לפי חוקים וכללים

 • התמקמות בקבוצה חדשה

 • ואפילו לומדים משחקים חדשים שמתאימים לחצר בית הספר..

אנחנו ממליצות כבר בגן חובה לחזק את המיומנויות החברתיות, לתת לילד כלים טובים להתמודדות עם האתגרים ובכך לאפשר לו להגיע מוכן רגשית וחברתית למעבר לכיתה א'.


הקבוצות במרכז חברותא מיועדות לילדים מכיתה א' ועד סוף תיכון, פועלות כל השנה כולל בחופש הגדול.

פרטים נוספים - 052-8980880

Comentarios


bottom of page