top of page
 • מרכז חברותא

הקשר בין ויסות רגשי לבעיות חברתיות

כשרוני הפסידה במשחק ששיחקה כל הכיתה בהפסקה, היא פרצה בבכי מר וברחה בסערה רחוק מכולם.

היה לה מאוד קשה להירגע ולחזור להיות עם כולם והיועצת נדרשה לעזור לה להירגע.

לרוני יש קושי בויסות רגשי ובמילים פשוטות זה אומר - היכולת לאזן ולעבד רגשות.

קושי בויסות רגשי בא לידי ביטוי ב -

 • קושי להסיח את הדעת מרגשות (הצפה רגשית).

 • תגובה פיזיולוגית והתנהגותית חזקה.

 • חזרה איטית יחסית למצב רגשי נטרלי.

הצפה רגשית באה לידי ביטוי פעמים רבות ב -

 • התנהגות אימפולסיבית.

 • קושי לשלוט בדחפים.

 • נטייה לקיפאון או נתק רגשי.

 • חשש תמידי שהרגשות יצאו משליטה.

ויסות רגשי מושפע מ -

 • טמפרמנט הילד (נטייה מולדת לקושי בויסות רגשי).

 • היכולת של הסביבה להוות מודלינג לויסות רגשי.

 • יכולת הבעת רגשות.

5 עובדות על ילדים עם קשיים בויסות רגשי

 1. הם מוצפים רגשית בקלות ומתוך כך עשויים להגיב לסיטואציות שונות, מתוך הצפה זו, באופן לא מותאם.

 2. לעיתים קרובות ילדים אלו עשויים להגיב בעוצמה גבוהה מדי לסיטואציה מינורית לדוגמא: להגיב בהתקף זעם על אירוע של חוסר הבנה או להגיב באופן סמלי לאירוע חמור לדוגמא: ילד שאינו מגיב כלל על פגיעה בו, מתוך הצפה של פגיעה או עלבון בסיטואציות שונות.

 3. ילדים אלו מתקשים להרגיע את עצמם במצבי קונפליקט או עוררות רגשית כמו למשל להירגע לאחר שמישהו העליב אותם או פגע בהם.

 4. תגובות עוצמתיות אלו מקשות עליהם להיות חלק מקבוצה ומייצרות ריחוק או דחייה מילדים אחרים בין אם בגלל שהילד עצמו מתרחק מהסיטואציה או שהתגובות העוצמתיות שלו מרחיקות ממנו אחרים.

 5. ילדים אלו נתפסים לעיתים לא אמפתיים, לא רגישים, דרמטיים או היסטריים ("עושים סרט מכל דבר") וכאלו שלא כייף לשחק איתם והם נותרים בודדים או דחויים במרחב החברתי.

לסיכום - היכולת לשליטה ברגשות ולא לפעול לפיהם משפיעה פעמים רבות על המצב החברתי של הילד ועשויה לייצר קשיים חברתיים.

איך קבוצה יכולה לעזור בטיפול בויסות רגשי?

** הקבוצות במרכז חברותא מאפשרות הדמיה של המציאות החברתית מה שמאפשר לקושי בויסות הרגשי לעלות על פני השטח בקלות יותר ומאפשר למטפלות בזמן אמת לעזור לילד למצוא אלטרנטיבות מתאימות יותר לתגובה.

** בטיפול הקבוצתי אין צורך שהילד יספר בדיעבד מתוך זווית הראיה שלו על סיטואציות שקרו לו בביה"ס (כמו בטיפול פרטני רגיל) משום שכאן הכל קורה בזמן אמת כשהמטפלות נוכחות בסיטואציה.​

** המטפלות הנמצאות עם הילד בקבוצה, יכולות לעזור לו להבין טוב יותר מה גורם לו להתפרצות/הימנעות במצבים חברתיים שונים.

** המטפלות נותנות לילד מגוון כלים כדי שידע איך להירגע ולווסת את רגשותיו, תוך כדי האינטראקציה החברתית וכך הוא לומד תוך כדי חוויה והתנסות דרכים חדשות לפעולה.

** הדינמיקה הקבוצתית מאפשרת לילד ללמוד דרכי תגובה טובות יותר וזאת על ידי התבוננות וחיקוי ילדים אחרים בקבוצה, ולא רק דרך מבוגר המתווך לו את המציאות.

** היות והטיפול הקבוצתי במרכז חברותא מלווה גם בהדרכת הורים ובהדרכת הצוותים החינוכיים (מורה, גננת, יועצת) כולם מקבלים כלים כיצד להגיב, לעזור ולקדם את הילד.


הקבוצות במרכז חברותא מיועדות לילדים מכיתה א' ועד סוף תיכון ופועלות כל השנה כולל בחופש הגדול.

לפרטים נוספים - 052-8980880

Comments


bottom of page