top of page
  • מרכז חברותא

התמודדות עם דחייה חברתית

מי מאיתנו לא זוכר בילדותו את הילד שלא שיחק עם כולם, הילד שלא הוזמן ללכת עם כולם לגלידה, הילד שלא הוזמן למסיבת יומולדת...


דחייה חברתית היא אחת התופעות החברתיות הנפוצות, כולנו נתקלנו בה בילדותינו, חלקינו אפילו חווינו אותה על בשרינו ועד היום העלבון עדיין לעיתים צורב.


רוב הילדים חווים לפחות פעם אחת דחייה חברתית - מסיבה שלא הוזמנו אליה, סירוב למשחק או אי הצלחה להיכנס לקבוצת חברים ספציפית. זה כואב ומעליב, אבל רוב הילדים מתאוששים מכך וממשיכים הלאה.


אולם חלק מהילדים מתקשים להתגבר על כך ובגלל קושי במיומנויות חברתיות הם מגיבים לכך באופן המייצר המשך הדחייה החברתית.


דחייה חברתית יכולה להראות כמו חרם אקטיבי על ילד ספציפי על ידי קבוצת ילדים או כל הכיתה אבל גם כדחייה "שקטה" המותירה את הילד בודד וללא חברים.


ילדים מסוימים יגיבו מול הדחייה החברתית בסערה רגשית גבוהה ותגובה לא מותאמת ולעיתים אפילו בתוקפנות.

דוגמא טובה לכך היא הילד שהורס את המשחק לאחרים בגלל שחווה דחיה או אי קבלה מחבריו.

ילדים אלו מייצרים אנטגוניזם של הקבוצה, הן "מושכים אש" ומעצימים בלי להתכוון את הדחייה, כך שהם פעמים רבות עשויים להיות מוחרמים באופן אקטיבי על ידי חבריהם.


ילדים אחרים יוותרו מראש, כשהם חווים דחיה חברתית הם נפגעים מאוד ונסוגים אחורה בעלבון. ילדים אלו ייעלמו לשולי הקבוצה ופעמים רבות יהיה שקופים, לא נראים, לא קיימים במרחב הקבוצתי ובכך ממשיכים לחוות שוב ושוב את הדחייה החברתית על בשרם.


כלומר התגובה הלא מותאמת של הילד מייצרת לעיתים קרובות המשכיות של הדחיה החברתית הרגעית והפיכתה למעגל דחיה מתמשך בו הילד מגיב באופן לא נכון והקבוצה ממשיכה לדחותו בשל כך.


התמודדות עם דחייה חברתית דורשת מיומנויות חברתיות מורכבות כמו למשל - הבנה רגשית שלי ושל האחר, יכולת לוויסות רגשי, יכולת בשליטה בהתנהגות, הבנה טובה ומותאמת של סיטואציות חברתיות והיכולת לבטא באופן תואם את הרגשות מול האחר.


לקבוצות שלנו במרכז חברותא מגיעים גם ילדים כאלו וגם ילדים כאלו, ילדים אשר לא מצליחים לשבור את מעגל הדחייה החברתית ומתמודדים עימה לעיתים תקופות ארוכות.


בקבוצות שלנו לומדים הילדים לפתח ולשכלל את המיומנויות החברתיות שלהם כמו פרשנות נכונה של הסיטואציה החברתית, היכולת לווסת את עצמי בקבוצה, היכולת לבטא את רצונותיי ותחושותיי באופן מותאם ועוד.


האינטראקציה החברתית בקבוצה מאפשרת למנחות הקבוצה לזהות את הכשלים בתוך אינטראקציה חברתית ולעזור לילד ליצר חוויה מתקנת של שייכות בקבוצה ומחוצה לה.


הילד לומד בקבוצה איך להגיב נכון יותר לסיטואציות חברתיות ואיך לתפוס מקום חיובי ומשמעותי יותר בקבוצת השווים שלו.


הקבוצות במרכז חברותא עובדות כל השנה כולל בחופש הגדול ומיועדות לילדים מכיתה א' ועד סוף תיכון.

לפרטים - 052-8980880


לקריאה אודות הגורמים לדחייה חברתית - לחצו כאן


לקריאה אודות מאפיינים של ילדים דחויים - לחצו כאן

Comments


bottom of page