top of page
  • מרכז חברותא

התנגדות בטיפול קבוצתי


טיפול בהתנגדות בטיפול קבוצתי
טיפול בהתנגדות בטיפול קבוצתי

בכל קבוצה טיפולית בילדים מגיע השלב בו המשתתפים מתחילים להתנגד למנחה ואחד לשני, שלב זה מתאפיין בבריתות, ויכוחים, התנגדות, מאבקי שליטה וכעס.

זהו שלב סוער ומאתגר הן לילדים והן למנחה אולם עמידה בו מביאה לצמיחה, התחזקות וסיפוק רב.

התנגדויות הן מסר סמוי באמצעותו המשתתפים אומרים משהו למנחה ולשאר המשתתפים.

מטפל מנוסה שלא נבהל מהתנגדויות, יודע איך להפוך זאת לחומר עבודה חשוב ומקדם עבור הילדים, הוא מנצל את היתרונות של טיפול קבוצתי המדמה את המציאות ומעבד בזמן אמת סיטואציות חברתיות שונות המתרחשות באופן טבעי בין הילדים.

דוגמאות:

ילד שמציק ומנסה להרביץ לשאר הילדים, המטפלת יכולה לומר לו "אולי כשאתה מציק זאת הדרך שלך לבדוק האם הילדים ימשיכו לאהוב אותך גם אם תתנהג בצורה "רעה"? האם הם ייבהלו ויתרחקו ממך כפי שאחרים עושים? איפה ולמי עוד אתה מציק ומרביץ?

קבוצה ש"מורדת" במטפלת ודורשת לשחק מחוץ לחדר הטיפולים באומרה: "את לא מחליטה עלינו!", המטפלת יכולה לשקף ולומר לקבוצה: "אתן לא מקשיבות לי כפי שאולי לפעמים אתן לא מקשיבות לאחרים, או כפי שאולי אחרים לא מקשיבים לכן, מי לא מקשיב לכן?"

בקבוצה בה הילדים מעליבים זה את זה המנחה יכולה לומר: "אולי מה שאתם עושים פה דומה למה שאתם עושים או שאחרים עושים לכם במקומות אחרים? איפה עוד מעליבים אתכם?"

לסיכום, שלב ההתנגדות בקבוצות הוא שלב מאתגר וסוער אולם כשהילדים מצליחים להתמודד ולהתגבר עליו באמצעות טיפול והנחייה מקצועיים אז הם מפתחים מספר יכולות חשובות כגון:

  • התמודדות עם קונפליקטים

  • תקשורת בין אישית יעילה

  • אסרטיביות

  • אמפתיה והתחשבות ברגשות הזולת

  • איפוק, הבלגה והתמודדות עם תסכולים

  • מודעות רבה יותר להתנהלותם החברתית מחוץ לקבוצה

  • התמודדות עם גבולות, חוקים וסמכות

  • מודעות והתחזקות פנימית

להמשך קריאה אודות טיפול רגשי קבוצתי במרכז חברותא לחץ כאן

Comments


bottom of page